Att bemöta rättshaveristen

Vikten av att lära känna,förstå och möta/bemöta personer med rättshaveristiskt beteende. Bemötande och kontakt upplevs ofta som besvärlig då det är svårt att etablera en fungerande relation till dessa personer, än mindre finna ett bra samarbete. Inte sällan blir personen också hotfull och utagerande
Läs mer

Kommande arrangemang
Egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) Stockholm Inga platser 2014-11-24 kl: 09:00
Omsorgspersonal inom LSS Jönköping Inga platser 2014-11-25 kl: 09:30
JULEVENT 2014 Göteborg Inga platser 2014-11-25 kl: 13:30
Mer spännande naturvetenskap och teknik i förskolan Stockholm Inga platser 2014-11-25 kl: 18:00
Social dokumentation, lex Sarah, synpunkter och klagomål Stockholm Inga platser 2014-11-26 kl: 09:00
Coacha och koordinera - utan att vara chef Göteborg Inga platser 2014-11-26 kl: 09:15
UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens Skövde Fåtal platser 2014-12-01 kl: 10:00
Utmaningar i förskolan Göteborg Platser kvar 2014-12-01 kl: 18:00
LVU - lagstiftning och handläggning Göteborg Inga platser 2014-12-03 kl: 09:30
JULEVENT 2014 Stockholm Platser kvar 2014-12-03 kl: 13:30
Neuropsykiatriska diagnoser - autismspektrumtillstånd och ADHD Göteborg Platser kvar 2014-12-04 kl: 09:00
Flerspråkiga barn i förskolan Göteborg Platser kvar 2014-12-04 kl: 18:00
Språkstörning 2.0 Göteborg Platser kvar 2014-12-05 kl: 09:30
JULEVENT 2014 Linköping Platser kvar 2014-12-11 kl: 13:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Platser kvar 2015-01-15 kl: 09:30
Eritrea Göteborg Platser kvar 2015-01-20 kl: 09:30
Kultur och samhälle i Syrien Karlstad Platser kvar 2015-01-20 kl: 09:30
Hållbar fettavskiljning Malmö Platser kvar 2015-01-21 kl: 09:00
Juridik för dig som arbetar i vården Göteborg Platser kvar 2015-01-21 kl: 09:15
Skaffa superstruktur! Göteborg Platser kvar 2015-01-21 kl: 09:30
Juridik för dig som arbetar i vården Malmö Platser kvar 2015-01-22 kl: 09:15
Studiero eller -oro Stockholm Platser kvar 2015-01-22 kl: 09:30
Att skriva i tjänsten Malmö Platser kvar 2015-01-22 kl: 09:30
Excel 2010 - Grund Stockholm Platser kvar 2015-01-22 kl: 09:30
Juridik för dig som arbetar i vården Stockholm Platser kvar 2015-01-26 kl: 09:15

Telefonbokning
Teman i fokus
Chefens samtal och möten
Retoriken/kommunikationen är avgörande för hur du lyckas med möten och samtal. Vi ger dig de verktyg och den träning du behöver för att bli rakare och tydligare i din kommunikation. Du får genom feedback utveckla din egen ledarstil/kommunikationsstil och tillämpa och träna på olika samtal och möten.

Coacha och koordinera - utan att vara chef
Få saker utmanar så mycket som att behöva leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas

Grundläggande projektledarutbildning
I motsats till många andra projektledarutbildningar - som dessutom kostar skjortan - så har utbildarna från Idéforum lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor.