Utredningsmetodik

I kommuner och landsting har utredaren en nyckelposition. Politiker och chefer är beroende av utredarens förmåga att få fram underlag och argument. Varje nytt uppdrag innebär nya vinklingar, möjligheter och problem. Inget problem är det andra likt.
Läs mer

Kommande arrangemang
Taktil stimulering, beröring inom vård, omsorg och rehabilitering Göteborg Inga platser 2015-04-08 kl: 09:15
Barns och konstnärers skapande - Hur gör dom? Stockholm Inga platser 2015-04-08 kl: 18:00
Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg Inga platser 2015-04-09 kl: 09:30
Förstå och bemöta psykisk ohälsa Karlstad Fåtal platser 2015-04-14 kl: 09:15
Förstå och bemöta psykisk ohälsa Stockholm Fåtal platser 2015-04-15 kl: 09:15
Förstå och bemöta psykisk ohälsa Växjö Platser kvar 2015-04-16 kl: 09:15
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Fåtal platser 2015-04-16 kl: 09:30
Utomhuspedagogik i praktiken Göteborg Fåtal platser 2015-04-20 kl: 09:00
Utmaningar i förskolan Stockholm Platser kvar 2015-04-20 kl: 18:00
Coacha och koordinera - utan att vara chef Stockholm Inga platser 2015-04-21 kl: 09:15
Att bemöta rättshaveristen Karlstad Platser kvar 2015-04-21 kl: 09:30
Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen Falun Platser kvar 2015-04-21 kl: 09:30
Utomhuspedagogik i praktiken Höör Platser kvar 2015-04-22 kl: 09:00
Barn som utmanar Stockholm Platser kvar 2015-04-22 kl: 18:00
Neuropsykiatriska diagnoser - autismspektrumtillstånd och ADHD Göteborg Platser kvar 2015-04-23 kl: 09:00
EKG-tolkning för sjuksköterskor Stockholm Platser kvar 2015-04-23 kl: 09:15
Säkerhet i receptionen Falun Platser kvar 2015-04-23 kl: 10:00
Språkstörning hos flerspråkiga barn Norrköping Platser kvar 2015-04-24 kl: 09:30
Biståndshandläggaren Stockholm Platser kvar 2015-04-27 kl: 08:30
Att bemöta rättshaveristen Stockholm Platser kvar 2015-04-27 kl: 09:30
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och LSS Stockholm Platser kvar 2015-04-28 kl: 09:30
Skaffa superstruktur! Stockholm Platser kvar 2015-04-29 kl: 09:30
Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder Stockholm Platser kvar 2015-04-29 kl: 09:30
Palliativ vård - I all vård och omsorg? Karlstad Platser kvar 2015-05-04 kl: 09:00
Elevassistenter och resurspersoner Göteborg Platser kvar 2015-05-04 kl: 13:00

Kompetenstjänst breddar sig
Är Du intresserad av att byta jobb helt eller delvis? Eller behöver du som arbetsgivare hjälp med utredningar och verksamhetsanalyser? Vi kommer nu att även arbeta med rekrytering, bemanning och utredning inom socialtjänsten.
Programutvecklare/moderator
Kompetenstjänst expanderar och breddar sig genom att satsa vidare på temadagar/-konferenser. Vi söker därför programutvecklare/moderator.

Intresserad? Vill du veta mera? Kontakta Lars Gunnar Gårdö, 070-617 32 42, lg@kompetenstjanst.se
Telefonbokning
Teman i fokus
Coacha och koordinera - utan att vara chef
Få saker utmanar så mycket som att behöva leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas

Grundläggande projektledarutbildning
I motsats till många andra projektledarutbildningar - som dessutom kostar skjortan - så har utbildarna från Idéforum lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor.