Barn som inte leker

Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att skapa en lekmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans.
Läs mer

Kommande arrangemang
UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens Skövde Inga platser 2015-02-02 kl: 10:00
Islamisk tradition och religiös förändring Göteborg Inga platser 2015-02-03 kl: 09:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Göteborg Inga platser 2015-02-05 kl: 09:30
Särskilt stöd - Vem skall göra vad med vem? Umeå Platser kvar 2015-02-10 kl: 09:00
Naturen i planeringen Stockholm Platser kvar 2015-02-10 kl: 09:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Inga platser 2015-02-19 kl: 09:30
Barn som väcker funderingar Karlstad Platser kvar 2015-02-19 kl: 18:00
Förstå och bemöta psykisk ohälsa Göteborg Platser kvar 2015-02-24 kl: 09:15
Stress och psykisk ohälsa hos barn och unga med autism/Aspergers syndrom Växjö Platser kvar 2015-02-26 kl: 13:00
Socioekonomisk resursfördelning till skolor Stockholm Platser kvar 2015-03-03 kl: 09:30
Streetsmart på nätet Göteborg Platser kvar 2015-03-03 kl: 13:00
Grundläggande projektledarutbildning Stockholm Inga platser 2015-03-04 kl: 09:00
Förste förskollärare- utveckla pedagogiken i praktiken Örebro Platser kvar 2015-03-04 kl: 09:00
Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder Norrköping Platser kvar 2015-03-04 kl: 09:30
Utseendekultur Stockholm Platser kvar 2015-03-04 kl: 13:00
Barn som utmanar Göteborg Platser kvar 2015-03-04 kl: 18:00
Diskriminering- Så ser den ut och så kan den bemötas Göteborg Platser kvar 2015-03-05 kl: 09:00
Läkare och egenvårdsbedömning Stockholm Platser kvar 2015-03-05 kl: 09:00
Stress och psykisk ohälsa hos barn och unga med autism/Aspergers syndrom Malmö Platser kvar 2015-03-05 kl: 09:30
Telefonrådgivning i praktiken Malmö Platser kvar 2015-03-05 kl: 09:30
Palliativ vård - I all vård och omsorg? Skövde Platser kvar 2015-03-09 kl: 09:00
Sår Linköping Platser kvar 2015-03-09 kl: 09:00
Outlook och OneNote Göteborg Platser kvar 2015-03-09 kl: 09:30
Registrering av allmänna handlingar Stockholm Platser kvar 2015-03-09 kl: 09:30
Barn som inte leker Uppsala Platser kvar 2015-03-09 kl: 18:00

Kompetenstjänst breddar sig
Är Du intresserad av att byta jobb helt eller delvis? Vi kommer nu att även arbeta med rekrytering och bemanning inom socialtjänsten.
Telefonbokning
Teman i fokus
Chefens samtal och möten
Retoriken/kommunikationen är avgörande för hur du lyckas med möten och samtal. Vi ger dig de verktyg och den träning du behöver för att bli rakare och tydligare i din kommunikation. Du får genom feedback utveckla din egen ledarstil/kommunikationsstil och tillämpa och träna på olika samtal och möten.

Coacha och koordinera - utan att vara chef
Få saker utmanar så mycket som att behöva leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas

Grundläggande projektledarutbildning
I motsats till många andra projektledarutbildningar - som dessutom kostar skjortan - så har utbildarna från Idéforum lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor.