Att skriva i tjänsten

Målet med dagen är att öka dina kunskaper om de hjälpmedel som finns att tillgå för att skriva samt att öka din kunskap om hur du använder dem. Du får också uppdatera dig i utvecklingen av det svenska språket och hur du skriver enligt moderna skrivregler.
Läs mer

Kommande arrangemang
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och LSS Stockholm Inga platser 2015-04-28 kl: 09:30
Skaffa superstruktur! Stockholm Inga platser 2015-04-29 kl: 09:30
Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder Stockholm Inga platser 2015-04-29 kl: 09:30
Sår Uppsala Platser kvar 2015-05-05 kl: 09:00
Coacha och koordinera - utan att vara chef Sundsvall Platser kvar 2015-05-05 kl: 09:15
Fallfärdiga hus Stockholm Platser kvar 2015-05-05 kl: 09:30
LVM Stockholm Platser kvar 2015-05-06 kl: 09:30
Rasande rolig retorik för små barn Göteborg Platser kvar 2015-05-06 kl: 18:00
Fritidshemmets didaktik Stockholm Platser kvar 2015-05-11 kl: 18:00
Fallfärdiga hus Göteborg Platser kvar 2015-05-12 kl: 09:30
Bemötande av hot och våld i vården Malmö Platser kvar 2015-05-20 kl: 09:15
Stress och psykisk ohälsa hos barn och unga med autism/Aspergers syndrom Göteborg Platser kvar 2015-05-21 kl: 09:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Fåtal platser 2015-05-21 kl: 09:30
Säkerhet i receptionen Stockholm Fåtal platser 2015-05-21 kl: 10:00
UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens Skövde Fåtal platser 2015-05-25 kl: 10:00
Omsorgspersonal inom LSS Borlänge Platser kvar 2015-05-26 kl: 09:30
Faderskapsutredningar Göteborg Fåtal platser 2015-05-27 kl: 09:30
Mer spännande naturvetenskap och teknik i förskolan Stockholm Platser kvar 2015-05-27 kl: 18:00
Coacha och koordinera - utan att vara chef Stockholm Platser kvar 2015-06-04 kl: 09:15
UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens Skövde Fåtal platser 2015-08-24 kl: 10:00
Fritidshemmets didaktik Linköping Platser kvar 2015-09-22 kl: 18:00
Grundläggande projektledarutbildning Stockholm Platser kvar 2015-09-23 kl: 09:00
Klassrummets ledarskap - makt, känslor och strategier Karlstad Platser kvar 2015-09-23 kl: 09:00
Arbete med levnadsvanor i vården - varför och hur? Stockholm Platser kvar 2015-09-23 kl: 10:00
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Platser kvar 2015-09-24 kl: 09:30

Kompetenstjänst breddar sig
Är Du intresserad av att byta jobb helt eller delvis? Eller behöver du som arbetsgivare hjälp med utredningar och verksamhetsanalyser? Vi kommer nu att även arbeta med rekrytering, bemanning och utredning inom socialtjänsten.
Programutvecklare/moderator
Kompetenstjänst expanderar och breddar sig genom att satsa vidare på temadagar/-konferenser. Vi söker därför programutvecklare/moderator.

Intresserad? Vill du veta mera? Kontakta Lars Gunnar Gårdö, 070-617 32 42, lg@kompetenstjanst.se
Telefonbokning
Teman i fokus
Coacha och koordinera - utan att vara chef
Få saker utmanar så mycket som att behöva leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas

Grundläggande projektledarutbildning
I motsats till många andra projektledarutbildningar - som dessutom kostar skjortan - så har utbildarna från Idéforum lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor.