Språkstörning hos flerspråkiga barn

Vi kommer att redovisa de senaste forskningsresultaten på området. Vi kommer även att gå igenom orsaker till en sen språklig utveckling samt att differentiera mellan bristande exponering och en språkstörning. Dagen kommer att ge Dig viktiga verktyg för ditt arbete och hur du kan utveckla detta.
Läs mer

Kommande arrangemang
Juridik för dig som arbetar i vården Göteborg Platser kvar 2015-01-21 kl: 09:15
Juridik för dig som arbetar i vården Stockholm Platser kvar 2015-01-26 kl: 09:15
Neuropsykiatriska diagnoser - autismspektrumtillstånd och ADHD Växjö Platser kvar 2015-01-29 kl: 09:00
UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens Skövde Fåtal platser 2015-02-02 kl: 10:00
Islamisk tradition och religiös förändring Göteborg Platser kvar 2015-02-03 kl: 09:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Göteborg Platser kvar 2015-02-05 kl: 09:30
SÄBO - boende efter behov Jönköping Platser kvar 2015-02-09 kl: 09:00
Palliativ vård - I all vård och omsorg? Örebro Platser kvar 2015-02-09 kl: 09:00
Outlook och OneNote Stockholm Platser kvar 2015-02-09 kl: 09:30
Spännande naturvetenskap och teknik Stockholm Platser kvar 2015-02-09 kl: 18:00
Excel 2010 - Fördjupning Stockholm Platser kvar 2015-02-10 kl: 09:00
Särskilt stöd - Vem skall göra vad med vem? Umeå Platser kvar 2015-02-10 kl: 09:00
Naturen i planeringen Stockholm Platser kvar 2015-02-10 kl: 09:30
Coacha och koordinera - utan att vara chef Malmö Platser kvar 2015-02-11 kl: 09:15
Telefonrådgivning i praktiken Stockholm Platser kvar 2015-02-11 kl: 09:30
Mångfald på arbetsplatsen - spännande och givande? Växjö Platser kvar 2015-02-12 kl: 09:00
Nyanländas lärande och språkutveckling Stockholm Platser kvar 2015-02-13 kl: 09:00
Sår Helsingborg Platser kvar 2015-02-16 kl: 09:00
Eritrea Malmö Platser kvar 2015-02-17 kl: 09:30
Arbete med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Stockholm Platser kvar 2015-02-17 kl: 09:30
Upptäck, utforska och utforma Göteborg Platser kvar 2015-02-18 kl: 09:30
Skaffa superstruktur! Malmö Platser kvar 2015-02-18 kl: 09:30
Social dokumentation Växjö Platser kvar 2015-02-18 kl: 12:00
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Platser kvar 2015-02-19 kl: 09:30
Utredare i en politiskt styrd organisation Malmö Platser kvar 2015-02-19 kl: 09:30

Telefonbokning
Teman i fokus
Chefens samtal och möten
Retoriken/kommunikationen är avgörande för hur du lyckas med möten och samtal. Vi ger dig de verktyg och den träning du behöver för att bli rakare och tydligare i din kommunikation. Du får genom feedback utveckla din egen ledarstil/kommunikationsstil och tillämpa och träna på olika samtal och möten.

Coacha och koordinera - utan att vara chef
Få saker utmanar så mycket som att behöva leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas

Grundläggande projektledarutbildning
I motsats till många andra projektledarutbildningar - som dessutom kostar skjortan - så har utbildarna från Idéforum lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor.